ਘੱਟ ਫੋਮ ਗੈਰ-ionic Surfactant

  • Low Foam Non-ionic Surfactant

    ਘੱਟ ਫੋਮ ਗੈਰ-ionic Surfactant

    ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ odecyl ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ethylene ਆਕਸਾਈਡ, propylene ਆਕਸਾਈਡ ਐਡਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੈਰ-ionic surfactant ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।